ประวัติความเป็นมา

นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ประธานมูลนิธิรักษ์หัวใจ ได้การจัดตั้งโครงการ Train The Trainer : Valve Repair Workshop มาตั้งแต่ ปี 2552 โดยมีมูลนิธิรักษ์หัวใจ สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการของศัลยแพทย์ ทรวงอกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในทุกศูนย์หัวใจส่วนภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลลำปาง, ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสกลนคร เป็นต้น